Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 122 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 93 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U93 …12/19 93 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U93 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 147 — 147 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok …15/14 147 147 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 199 — 199 — w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 — 2020” …pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
organizacje pozarządowe partycypacja
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 316 — 316 — w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu …w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 19 z dnia
2015-12-18
Uchwała nr 210 — 210 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok …19/1 210 210 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 317 — 317 — w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. …w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 145 — 145 — w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku …15/18 145 145 - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku […] wieloletnia prognoza finansowa budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet finanse
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 110 — 110 — w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2014 …w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2014 sprawozdanie finansowe budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje […] budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet finanse
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 267 — 267 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 360 — 360 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok …31/17 360 360 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i wydania decyzji administracyjnej, powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta Słupska za 2014 rok: a/ w zakresie wykonania dochodów i przychodów w 2014 roku, b/ w […] zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli, przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2014 roku. 2016-06-12 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta […] złożone w dniu 21 listopada 2015 r. zapytanie pisemne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 tj. „Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych…
2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych w aspekcie projektu budżetu na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 r., ustalenie planu […] rodziny. Bezdomność w świetle zmian demograficznych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie wniosków do uwzględnienia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-09-23 10:00 Sprawy regulaminowe, działania na rzecz […] prewencji zdrowia psychicznego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2015 roku, sprawy bieżące. 2015-10-21 10:00 Sprawy regulaminowe, słupski program działań na…
3. Komisja Gospodarki Komunalnej …o funkcjonowaniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku pod pieczą OTOZ ANIMALS, wypracowanie i przedłożenie wniosków do budżetu miasta na 2016 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-09-24 9:00 Sprawy […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-06-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zgłoszenie wniosków Komisji do budżetu Miasta na 2017 rok, prezentacja projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016 – 2022”, omówienie i zaopiniowanie […] terenu gminy Ustka, w szczególności ścieków przemysłowych z przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego MORPOL SA w Duninowie, omówienie realizacji budżetu Miasta za I półrocze w zakresie dot. gospodarki komunalnej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
4. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy komisji na 2015 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych (w tym projektu budżetu miasta na 2015 r.), sprawy bieżące. 2015-02-16 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i […] zagospodarowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, propozycje do planu pracy Komisji na 2015 rok, wnioski do budżetu miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-06-22 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena działalności Centrum […] Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, propozycje wniosków Komisji do budżetu miasta na 2016 r, założenia planu sprzedaży nieruchomości na 2016 r. połączone z analizą wolnych terenów przygotowaną przez BUMS, analiza obowiązującego w rejonie Pl. Dąbrowskiego mpz…
5. Komisja Edukacji …ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok, inwentaryzacja placówek oświatowych – informacja w formie prezentacji, prace nad projektem budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, wytypowanie Członków Komisji do prac nad Strategią […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-19 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-06-16 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok – kontynuacja tematu z posiedzenia, które odbyło się 19 maja br, remonty w obiektach kultury…
6. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: planowanie gospodarcze, finansowe, budżet miasta, promocja miasta, w tym integracja europejska, działalność gospodarcza w szerokim zakresie, w tym handel i usługi, walka z bezrobociem […] sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-15 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące, dyskusja dot. budżetu Miasta na 2015, przyjęcie planu pracy na 2015. 2015-01-26 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące […] prace na budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-02-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, dyskusja dot. w sprawie wypracowania rekomendacji co do sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały na temat zmian w budżecie czy w wieloletniej prognozie finansowej, ale zajmą się też systemem oświaty czy tematem bezpieczeństwa mieszkańców […] i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/6); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 36/7); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/8); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 36/14); w sprawie projektu…
2. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Zaplanowanych jest 16 uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska, zabezpieczenia  środków finansowych na promocję miasta poprzez sport, likwidacji Biura Urbanistycznego…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …podjętych w latach 1999-2016 (stan na dzień 13.03.2017 r.). 7.Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/21), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 37/22), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/23), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/24), w sprawie zmian w budżecie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
49. dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1”
2016-06-30 …dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1” 2016-06-30 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
2.
Anna Mrowińska
6. dot. etapu realizacji wybranych zadań infrastrukturalnych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.
…dot. etapu realizacji wybranych zadań infrastrukturalnych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r…
3.
Tomasz Lesiak
13. dot. realizacji projektów w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz dostępu do informacji na ten temat na miejskich stronach internetowych
…dot. realizacji projektów w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego oraz dostępu do informacji na ten temat na miejskich stronach internetowych…
4.
Tadeusz Bobrowski
24. dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego
2016-11-30 …dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego…
5.
Anna Mrowińska
9. dot. realizacji zadania inwestycyjnego wybranego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:" Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych" oraz "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych
…dot. realizacji zadania inwestycyjnego wybranego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:" Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych" oraz "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową…
6.
Beata Chrzanowska
28. Radna, odnosząc się do medialnych informacji o planach likwidacji zatok autobusowych zapytała: kto i kiedy organizował i przeprowadził konsultacje w sprawie likwidacji zatok autobusowych? Czy zasadna jest taka koncepcja? Czy środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Miasta?
2017-01-25 …sprawie likwidacji zatok autobusowych? Czy zasadna jest taka koncepcja? Czy środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Miasta…
7.
Anna Rożek
62. dot. przyszłorocznego budżetu partypacyjnego
2016-11-28 …dot. przyszłorocznego budżetu partypacyjnego…
8.
Marcin Sałata
24. dot. opracowania koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima – Jagiełły, i wpisanie tego zadania do przyszłorocznego budżetu Miasta Słupska.
…koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima – Jagiełły, i wpisanie tego zadania do przyszłorocznego budżetu Miasta Słupska…
9.
Bogusław Dobkowski
1. dot. projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok w części "Wydatki majątkowe"
…dot. projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok w części "Wydatki majątkowe…
10.
Paweł Szewczyk
4. dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego
…dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2