Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 178 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Projekt uchwały nr 40/15 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok …40/15 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 475 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …38/6 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. 475 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 672 — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk …49/3 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne […] lub prawne inne, niż miasto Słupsk 672 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie…
finanse oświata
4. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 647 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok …48/12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok 647 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 313 — 313 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok …w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok absolutorium prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
6. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 224 — 224 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2016 rok. …w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2016 rok. budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 89 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U89 …12/11 89 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok / U89 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 358 — 358 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 236 — 236 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok …21/13 236 236 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 238 — 238 — w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych …konsultacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok, inwentaryzacja placówek oświatowych – informacja w formie prezentacji, prace nad projektem budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, wytypowanie Członków Komisji do prac nad Strategią […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-19 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-06-16 9:00 Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok – kontynuacja tematu z posiedzenia, które odbyło się 19 maja br, remonty w obiektach kultury…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …o funkcjonowaniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku pod pieczą OTOZ ANIMALS, wypracowanie i przedłożenie wniosków do budżetu miasta na 2016 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-09-24 9:00 Sprawy […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-06-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zgłoszenie wniosków Komisji do budżetu Miasta na 2017 rok, prezentacja projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016 – 2022”, omówienie i zaopiniowanie […] terenu gminy Ustka, w szczególności ścieków przemysłowych z przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego MORPOL SA w Duninowie, omówienie realizacji budżetu Miasta za I półrocze w zakresie dot. gospodarki komunalnej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Rewizyjna …zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i wydania decyzji administracyjnej, powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta Słupska za 2014 rok: a/ w zakresie wykonania dochodów i przychodów w 2014 roku, b/ w […] zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli, przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2014 roku. 2016-06-12 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta […] złożone w dniu 21 listopada 2015 r. zapytanie pisemne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 tj. „Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych…
4. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych w aspekcie projektu budżetu na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 r., ustalenie planu […] rodziny. Bezdomność w świetle zmian demograficznych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie wniosków do uwzględnienia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-09-23 10:00 Sprawy regulaminowe, działania na rzecz […] prewencji zdrowia psychicznego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2015 roku, sprawy bieżące. 2015-10-21 10:00 Sprawy regulaminowe, słupski program działań na…
5. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy komisji na 2015 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych (w tym projektu budżetu miasta na 2015 r.), sprawy bieżące. 2015-02-16 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i […] zagospodarowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, propozycje do planu pracy Komisji na 2015 rok, wnioski do budżetu miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące. 2015-06-22 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena działalności Centrum […] Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, propozycje wniosków Komisji do budżetu miasta na 2016 r, założenia planu sprzedaży nieruchomości na 2016 r. połączone z analizą wolnych terenów przygotowaną przez BUMS, analiza obowiązującego w rejonie Pl. Dąbrowskiego mpz…
6. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: planowanie gospodarcze, finansowe, budżet miasta, promocja miasta, w tym integracja europejska, działalność gospodarcza w szerokim zakresie, w tym handel i usługi, walka z bezrobociem […] sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-15 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące, dyskusja dot. budżetu Miasta na 2015, przyjęcie planu pracy na 2015. 2015-01-26 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące […] prace na budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-02-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, dyskusja dot. w sprawie wypracowania rekomendacji co do sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Koszty delegacji służbowych Macieja Kobylińskiego i Roberta Biedronia 2017-12-04 …przestrzeni ostatnich 5 lat. Maciej Kobyliński w okresie od stycznia 2012 do grudnia 2014 roku z budżetu Miasta Słupska, tytułem delegacji służbowych, wydał 29 304,58 zł.  Podróże służbowe jego…
2. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Zaplanowanych jest 16 uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska, zabezpieczenia  środków finansowych na promocję miasta poprzez sport, likwidacji Biura Urbanistycznego…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …podjętych w latach 1999-2016 (stan na dzień 13.03.2017 r.). 7.Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/21), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 37/22), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/23), w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/24), w sprawie zmian w budżecie
4. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały na temat zmian w budżecie czy w wieloletniej prognozie finansowej, ale zajmą się też systemem oświaty czy tematem bezpieczeństwa mieszkańców […] i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/6); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na […] rok (druk nr 36/7); w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 36/8); w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 36/14); w sprawie projektu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
105. dot. wstawienia do budżetu Miasta na 2018 r. czterotorowej bieżni na obiekcie sportowym Liceum nr 4 przy ul. Marii Zaborowskiej
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 105. dot. wstawienia do budżetu Miasta na 2018 r. czterotorowej bieżni na obiekcie sportowym Liceum nr 4 przy ul. Marii Zaborowskiej…
2.
Bogusław Dobkowski
60. dot. zadania „Lasek Zachodni – Park przy ulicy Marii Zaborowskiej 25”, zgłoszonego do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017
2016-08-24 …dot. zadania „Lasek Zachodni – Park przy ulicy Marii Zaborowskiej 25”, zgłoszonego do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego…
3.
Paweł Szewczyk
4. dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego
2015-01-28 …dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego…
4.
Anna Rożek
2. dot. autopoprawki do projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, polegającej na wykreśleniu z wykazu zadań majątkowych zakupu inwestycyjnego na potrzeby Straży Miejskiej w kwocie 100 000 zł.
2015-01-13 …dot. autopoprawki do projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, polegającej na wykreśleniu z wykazu zadań majątkowych zakupu inwestycyjnego na potrzeby Straży Miejskiej w kwocie 100 000 zł…
5.
Jerzy Mazurek
3. dot. wysokości środków finansowych przekazanych Agencji Promocji Regionalnej "Ziemia Słupska" Sp. z o.o. w latach 2011-2014 z budżetu Miasta Słupska oraz wypracowany w tym czasie zysk i jego podział
2014-12-12 …wysokości środków finansowych przekazanych Agencji Promocji Regionalnej "Ziemia Słupska" Sp. z o.o. w latach 2011-2014 z budżetu Miasta Słupska oraz wypracowany w tym czasie zysk i jego podział…
6.
Anna Rożek
49. dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1”
2016-06-30 …dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1” 2016-06-30 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
7.
Tadeusz Bobrowski
Radny zapytał, czy powstał ranking ulic, i czy w projekcie budżetu na 2017 ten ranking został uwzględniony, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.
2016-11-30 …interpelacja 2016-11-30 Radny zapytał, czy powstał ranking ulic, i czy w projekcie budżetu na 2017 ten ranking został uwzględniony, a jeżeli tak, to w jakim zakresie…
8.
Tadeusz Bobrowski
13. dot. nieumieszczenia rezerwy celowej w budżecie Miasta na 2016 rok.
2016-01-05 …dot. nieumieszczenia rezerwy celowej w budżecie Miasta na 2016 rok…
9.
Tadeusz Bobrowski
25. dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego
2016-12-01 …dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego…
10.
Marcin Sałata
24. dot. opracowania koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima – Jagiełły, i wpisanie tego zadania do przyszłorocznego budżetu Miasta Słupska.
…koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima – Jagiełły, i wpisanie tego zadania do przyszłorocznego budżetu Miasta Słupska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników