Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/56/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną / U56 …z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca […] roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną IX/56/15 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie […] regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną / U56 Uchwała Nr VII/53/11 ochrona środowiska dotacje woda i ścieki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 dotacje…
dotacje środowisko woda i ścieki
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 155 — 155 — w sprawie porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” …Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” program współpracy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
oświata projekty unijne środowisko współpraca regionalna
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 174 — 174 — w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” …16/7 174 174 - w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 212 — 212 — w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. …20/5 212 212 - w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Program ochrony środowiska Prognoza oddziaływania na środowisko Podsumowanie POŚ ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska
środowisko
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 269 — 269 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 115/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki dotacje…
dotacje środowisko woda i ścieki
6. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 342 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną dotacje, budżet woda i ścieki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 dotacje…
dotacje środowisko woda i ścieki
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 424 — w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424 …lata 2017-2021” / U:424 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo drogi środowisko zdrowie
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/24 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …37/24 W sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. 5 10 5 3 0 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie…
budżet drogi kultura środowisko
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 615 — w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska” …dla miasta Słupska” 615 w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/699/18 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody …przyrody. LI/699/18 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 20 0 0 2 1 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników