Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/56/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną / U56 …z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca […] roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną IX/56/15 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie […] regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną / U56 Uchwała Nr VII/53/11 ochrona środowiska dotacje woda i ścieki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 dotacje…
dotacje środowisko woda i ścieki
2. Sesja nr 59 z dnia
Projekt uchwały nr 59/11 — w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew "Alei dębów" będących pomnikiem przyrody. …w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew "Alei dębów" będących pomnikiem przyrody. pomniki pomniki i tablice upamiętniające środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pomniki środowisko
3. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Uchwała nr LII/720/18 — w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …publicznego w odniesieniu do pomników przyrody LII/720/18 18 0 0 3 2 pomniki pomniki i tablice upamiętniające środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pomniki środowisko
4. Sesja nr 59 z dnia
Projekt uchwały nr 59/9 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska. …ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska. pomniki pomniki i tablice upamiętniające środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pomniki środowisko
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 615 — w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska” …dla miasta Słupska” 615 w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 269 — 269 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 115/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki dotacje…
dotacje środowisko woda i ścieki
7. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/24 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
budżet drogi kultura środowisko
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 424 — w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424 …bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezpieczeństwo drogi środowisko zdrowie
9. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 174 — 174 — w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” …16/7 174 174 - w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 212 — 212 — w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. …20/5 212 212 - w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Program ochrony środowiska Prognoza oddziaływania na środowisko Podsumowanie POŚ ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników