Przewodniczący Komisji już wybrani !

2019-01-02

Miło nam poinformować, że Rada Miejska w Słupsku, podczas ostatniej sesji uchwaliła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku. W poszczególnych komisjach wybrani do pełnienia tych funkcji zostali:

1. W komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący — Łukasz Jaworski
Wiceprzewodnicząca - Aldona Żurawska

2. W komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący — Paweł Szewczyk
Wiceprzewodniczący Paweł Skowroński

3. W komisji Finansów
Przewodniczący — Adam Treder
Wiceprzewodniczący — Bogusław Dobkowski

4. W komisji Gospodarki Komunalnej
Przewodniczący — Jan Lange
Wiceprzewodnicząca — Anna Mrowińska

5. W komisji Edukacji
Przewodnicząca — Małgorzata Lenart
Wiceprzewodniczący — Ryszard Kruk

6. W komisji Spraw Społecznych
Przewodniczący — Wojciech Lewenstam
Wiceprzewodnicząca — Anna Rożek

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.